Print
Category: Osona

BREU HISTÒRIA DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA

Setembre 2011

   

El 2008 es van complir 20 anys des que el govern de la Generalitat de Catalunya  va posar en marxa els consells comarcals, fet que es va commemorar des de les diferents Administracions i també des del Consell Comarcal d’Osona, en un acte en què es va reconèixer la tasca feta a nivell comarcal.

  

La raó fonamental de ser del Consell Comarcal d’Osona ha estat sempre donar suport als 51 municipis que conformen la comarca d’Osona i, molt especialment, als més petits. Aquest suport es materialitza en facilitar la gestió de les competències dels ajuntaments i impulsar la modernització de l’Administració local. Així mateix, des del Consell es va celebrar el 30è aniversari dels ajuntaments democràtics al nostre país per tal de fer públic el reconeixement que mereixen els regidors i regidores que hi ha hagut als pobles i ciutats d’Osona des de l’any 1979.

  

El Consell Comarcal d’Osona, en els seus 23 anys d’història ha tingut sis presidents que han governat amb el suport de diferents grups polítics.