Print
Category: Osona

El Servei de Joventut del Consell Comarcal és el punt de trobada dels ajuntaments d'Osona per tal d'endagar actuacions, projectes i serveis adreçats a joves que donin respostes a les necessitats compartides entre els municipis de la comarca en matèria de joventut.

Així doncs, el servei de joventut està al servei dels ajuntaments de la comarca i promou el treball mancomunat, la col·laboració i el treball en xarxa entre les diverses administracions implicades en el desenvolupament dels projectes de vida de les persones joves dels nostres municipis. El servei de joventut desenvolupa una metodològia de treball basada en la cooperació i situa els ajuntaments de la comarca en el centre de la política comarcal en matèria de joventut.

En aquest sentit, el servei s'estructura al voltant de tres eixos:

  1. Les competències de joventut transferides per la Generalitat de Catalunya.
    Entre les quals es destaquen: l'autorització i la sanció d'instal·lacions juvenils d'Osona; el seguiment i la supervisió de les activitats d'educació en el lleure en les quals hi participen joves menors d'edat; i les gestions i tràmits de les entitats juvenils i ajuntaments de la comarca.
  2. El suport tècnic als ajuntaments en matèria de joventut: aquest es tradueix en l'assessorament, el seguiment, l'elaboració,l'execució i l'avaluació de plans locals de joventut i projectes adreçats a joves.
    8 Conveni de col·laboració amb els Ajuntaments
  3. Els programes mancomunats amb els ajuntaments d'Osona: aquest àmbit d'intervenció permet i potencia el treball per objectius amb els municipis. A més, possibilitat d'un servei personalitzat que dóna resposta als interessos i necessitats que presenten els diversos ajuntaments. Els programes que l'integren estan en estat de dinamisme i d'actualització permanent en coherència amb la pròpia realitat juvenil que està en constant procés de transformació. S'han signat un conveni de col.laboració amb 44 ajuntaments de la comarca.

 

Objectius:

Programes: